دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی کتابخانه پردیس رضوان دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی کتابخانه پردیس رضوان

برای دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی می بایست عضو پورتال کتابخانه شده، سپس به کتابخانه الکترونیکی مراجعه کنید و یا به شماره 38041 داخلی 1119  تماس حاصل نمایید تا دسترسی شما برای استفاده از پایگاهها فعال شود.

دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی لاتین از طریق سامانه جستجوی یکپارچه گیگالیب(کتابخانه دیجیتالی گیگا) بدون نیاز به نام کاربری و کلمه عبور در داخل دانشگاه امکان پذیر است.  دسترسی خارج از مرکز گیگالیب به دو شیوه درخواست مقاله با DOI  و URL  مقالات و صرفا از طریق ایمیل دانشگاهی با پسوند "@imamreza.ac.ir " امکان پذیر می باشد. همچنین جستجوی یکپارچه  از طریق نام کاربری و به صورت محدود، برای سهولت استفاده دانشجویان غیر مشهدی امکان پذیر شده است. برای درخواست استفاده از سامانه جستجوی یکپارچه کتابخانه دیجیتالی گیگالیب خارج از دانشگاه، فرم مورد نظر را از طریق لینک ذیل تکمیل و ارسال نمایید. نام کاربری و رمز عبور حداکثر تا 48 ساعت به پست الکترونیک شما ارسال خواهد شد.

 

   

 

پایگاههای فارسی  :

 

پایگاههای لاتین :

لیست مجلات و پایگاههای تحت پوشش کتابخانه دیجیتالی گیگا:

1.

Academic Journals

 

http://www.academicjournals.org/

2.

Academic Source Premier

 

3.

ACM digital library

 

http://dl.acm.org/advsearch.cfm

4.

Acoustical Society of America

 

http://acousticalsociety.org/

5.

ACS publications

 

http://pubs.acs.org/search/advanced

6.

Agricultural Institute of Canada

 

http://www.aic.ca

7.

Akademiai Kiado

 

http://akkrt.hu/

8.

American Academy of Neurology

 

https://www.aan.com/

9.

American Academy of Orthopaedic Surgeons

 

http://www.aaos.org

10.

American Academy of Pediatrics

 

http://www.aap.org

11.

American Academy of Periodontology

 

http://www.perio.org/

12.

American Association for Cancer Research (AACR)

 

http://www.aacr.org/

13.

American Association for Clinical Chemistry

 

http://www.aacc.org

14.

American Association of Critical-Care Nurses (AACN)

 

http://www.aacn.org/

15.

American Association of Immunologists

 

http://www.aai.org/

16.

American Association of Neurological Surgeons

 

http://www.aans.org/

17.

American Association of Petroleum Geologists

 

http://www.aapg.org/

18.

American Association of Physicists in Medicine

 

https://www.aapm.org/default.asp

19.

American Association of Physics Teachers

 

http://www.aapt.org/

20.

American College of Chest Physicians

 

http://www.chestnet.org/

21.

American College of Physicians

 

https://www.acponline.org/

22.

American Dental Association

 

http://www.ada.org

23.

American Diabetes Association

 

http://www.diabetes.org/‎

24.

American Economic Association (AEA)

 

https://www.aeaweb.org/

25.

American Heart Association (AHA)

 

http://www.heart.org

26.

American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)

 

https://www.aiaa.org/

27.

American Institute of Mathematical Sciences

 

https://aimsciences.org/advancedSearch.html

28.

American Institute of Physics (AIP)

 

http://www.aip.org/

29.

American Institute of Ultrasound in Medicine

 

http://www.aium.org/

30.

American Journal of Pharmaceutical Education

 

http://www.ajpe.org/search/advanced

31.

American Journal of Science

 

http://www.ajsonline.org/search

32.

American Mathematical Society (AMS)

 

http://www.ams.org

33.

American Meteorological Society

 

http://www.ametsoc.org/

34.

American Physical Society (APS)

 

http://www.aps.org/

35.

American Physical Therapy Association

 

http://www.apta.org/

36.

American Physiological Society

 

http://www.the-aps.org/

37.

American Phytopathological Society

 

http://www.apsnet.org

38.

American Psychiatric Publishing

 

http://www.appi.org

39.

American Psychological Association

 

http://www.apa.org/

40.

American Psychosomatic Society

 

http://www.psychosomatic.org

41.

American Public Health Association

 

https://www.apha.org/

42.

American Roentgen Ray Society

 

http://www.arrs.org/

43.

American Society of Tropical Medicine and Hygiene

 

http://www.astmh.org

44.

American Society for Biochemistry & Molecular Biology

 

http://www.asbmb.org/

45.

American Society for Civil Engineers (ASCE)

 

http://www.asce.org/

46.

American Society for Clinical Investigation

 

https://www.the-asci.org

47.

American Society for Mechanical Engineers (ASME)

 

https://www.asme.org/

48.

American Society for Microbiology (ASM)

 

http://www.asm.org/

49.

American Society for Nutrition

 

http://www.nutrition.org/

50.

American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics

 

http://www.aspet.org/

51.

American Society of Agronomy

 

https://www.agronomy.org/

52.

American Society of Animal Science

 

https://www.asas.org/

53.

American Society of Clinical Oncology

 

http://www.asco.org/

54.

American Society of Consultant Pharmacists

 

https://www.ascp.com/

55.

American Society of Health-System Pharmacists

 

http://www.ashp.org/

56.

American Society of Hematology (ASH)

 

http://www.hematology.org/

57.

American Society of Nephrology

 

https://www.asn-online.org/

58.

American Society of Plant Biologists

 

http://my.aspb.org/

59.

American Vacuum Society

 

https://www.avs.org/

60.

American Veterinary Medical Association

 

https://www.avma.org

61.

Ammons Scientific

 

http://www.amsci.com/

62.

Annals of Family Medicine

 

http://www.annfammed.org/search

63.

Annual reviews

 

http://www.annualreviews.org/search/advanced

64.

Association for Research in Vision and Ophthalmology

 

http://www.arvo.org/

65.

Association of American Veterinary Medical Colleges

 

http://www.aavmc.org/

66.

Atlantis Press

 

http://www.atlantis-press.com/

67.

Atsjournals

 

http://www.atsjournals.org/search

68.

Baishideng Publishing Group

 

http://www.wjgnet.com/

69.

Begell House

 

http://www.begellhouse.com/

70.

Bellwether Publishing

 

http://www.bellpub.com/

71.

Benthamdirect

 

http://www.benthamdirect.org

72.

Biochemical Society

 

http://www.biochemistry.org/

73.

Biologists

 

74.

Biomed Central

 

http://www.biomedcentral.com/search

75.

BioOne

 

http://www.bioone.org/search/advanced

76.

Biotechniques

 

http://www.biotechniques.com/

77.

BRITISH EDITORIAL SOCIETY OF BONE & JOINT SURGERY

 

http://www.boneandjoint.org.uk/

78.

British Institute of Radiology

 

http://www.bir.org.uk/

79.

British Medical Journals (BMJ)

 

http://www.bmj.com/

80.

British Orthodontic Society

 

http://www.bos.org.uk

81.

Business Source Premier

 

82.

California Agriculture

 

http://californiaagriculture.ucanr.edu/

83.

Cambridge Journals

 

http://journals.cambridge.org/action/advanceSearch

84.

Cell Biology International

 

85.

Cell Press

 

http://www.cell.com/search?searchType=advanced&journalCode=

86.

Cold Spring Harbor Lab Press

 

http://www.cshlpress.com/

87.

College of American Pathologists

 

http://www.cap.org/

88.

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)

 

http://www.csiro.au/

89.

CRCnetBASE

 

http://www.crcnetbase.com/search/advanced

90.

Crops Science Society of America

 

https://www.crops.org/

91.

De GRUYTER

 

http://www.degruyter.com/

92.

Disease-a-Month

 

http://www.diseaseamonth.com/

93.

Earthquakespectra

 

http://earthquakespectra.org/search/advanced

94.

Ecological Society of America

 

http://www.esa.org/esa/

95.

EconLit™ with Full Text

 

96.

ECS Digital Library

 

http://ecsdl.org/search

97.

Emerald

 

http://www.emeraldinsight.com/search/advanced

98.

Endocrine Society

 

http://www.endocrine.org/

99.

Endocrine Society

 

http://www.endocrine.org/

100.

Environment and Planning B

 

http://www.envplan.com/

101.

Erdkunde

 

http://www.erdkunde.uni-bonn.de/

102.

European Respiratory Society

 

http://www.ersnet.org/

103.

European society of endocrinology

 

http://www.ese-hormones.org/

104.

Expert Reviews

 

105.

Federation of Animal Science Societies (FASS)

 

http://www.fass.org

106.

Foundation for Rehabilitation Information

 

http://www.medicaljournals.se/jrm/

107.

Frontiers in Bioscience

 

https://www.bioscience.org/

108.

Future Medicine

 

http://www.futuremedicine.com/search/advanced

109.

Future Science

 

http://www.future-science.com/

110.

Genetics Society of America

 

http://www.genetics-gsa.org/

111.

Genome Biology

 

http://genomebiology.com/search

112.

Geological Society of America (GSW)

 

http://www.geoscienceworld.org/search

113.

Geological Society of London

 

http://www.geolsoc.org.uk/

114.

Global Health Action

 

http://www.globalhealthaction.net

115.

Guilford Press

 

http://www.guilford.com/

116.

Health Affairs

 

http://www.healthaffairs.org/

117.

Hindawi

 

http://www.hindawi.com/

118.

IEEE Xplore

 

http://ieeexplore.ieee.org

119.

IET Digital Library

 

http://digital-library.theiet.org/

120.

IGI Global

 

http://www.igi-global.com/

121.

Informa Healthcare

 

http://informahealthcare.com/search/advanced

122.

INFORMS

 

https://www.informs.org/

123.

Institution of Civil Engineers

 

http://www.ice.org.uk/

124.

International Phycological Society

 

http://www.intphycsoc.org/

125.

International Journal of Computer and Electrical Engineering

 

http://www.ijcee.org/

126.

International Union of Microbiological Society

 

http://www.iums.org/

127.

IOP Science

 

http://iopscience.iop.org/

128.

IOs Press

 

http://www.iospress.nl/

129.

IWA Publishing

 

http://www.iwaponline.com/

130.

JAMA Network

 

http://jamanetwork.com/Solr/advancedSearch.aspx

131.

Japan Society of Applied Physics

 

https://www.jsap.or.jp/english/

132.

Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy

 

http://www.jospt.org/search

133.

Journal of Rheumatology

 

http://www.jrheum.org/search

134.

Journal of the American Animal Hospital Association(JAAHA)

 

http://www.jaaha.org/

135.

Journal of the American Board of Family Medicine

 

http://www.jabfm.org/

136.

Journal of Visualized Experiments

 

http://www.jove.com/

137.

Jstor

 

http://www.jstor.org/action/showAdvancedSearch?acc=off&wc=on

138.

KARGER

 

http://www.karger.com/

139.

Korean Neurological Association

 

http://www.neuro.or.kr/english/

140.

Liebert Pub

 

http://www.liebertpub.com/

141.

Lippincott Williams & Wilkins

 

http://www.lww.com/

142.

MDPI Open Access

 

http://www.mdpi.com/

143.

Medline with Full Text

 

144.

MIT Press

 

http://mitpress.mit.edu/journals

145.

Morgan & Claypool

 

http://www.morganclaypool.com/

146.

Multi-Science Publishing

 

http://www.multi-science.co.uk/

147.

Mycological Society of America

 

http://msafungi.org/

148.

NACE International

 

http://www.nace.org

149.

Nature Publishing Group

 

http://www.nature.com/

150.

Neonatal Network

 

151.

New England Journal of Medicine

 

http://www.nejm.org/medical-search

152.

OECD iLibrary

 

http://www.oecd-ilibrary.org/

153.

Oldenbourg-link

 

154.

Oncology Nursing Society(ONS)

 

https://www.ons.org/

155.

Onefile

 

156.

OnePetro

 

https://www.onepetro.org/

157.

Optics InfoBase

 

http://www.opticsinfobase.org/advancedsearch.cfm

158.

Orthopedics journals

 

http://www.healio.com

159.

Oxford Journals

 

http://services.oxfordjournals.org/search.dtl

160.

Palgrave Macmillan Journals

 

http://www.palgrave-journals.com/search/adv_search

161.

Parenteral Drug Association (PDA)

 

http://www.pda.org/

162.

Perception

 

http://www.perceptionweb.com/

163.

PLoS series

 

http://www.plos.org/publications/journals/

164.

Proceedings of National Academy of Sciences(PNAS)

 

http://www.pnas.org/search

165.

Progress In Electromagnetics Research M

 

http://www.jpier.org/PIERM

166.

Project MUSE

 

http://muse.jhu.edu/

167.

Proquest

 

http://www.proquest.com/

168.

Rockefeller University Press

 

http://www.rupress.org/

169.

Royal College of Psychiatrists

 

http://www.rcpsych.ac.uk/

170.

Royal Society Publishing

 

http://royalsocietypublishing.org/search

171.

RSC Publishing

 

http://pubs.rsc.org/en/search/advancedsearch

172.

SAGE Journals

 

http://online.sagepub.com/search

173.

Science

 

http://www.sciencemag.org/search

174.

Science Alert

 

http://scialert.net/journals.php

175.

Science Asia

 

http://www.scienceasia.org/

176.

Sciencedirect (Elsevier journals & books)

 

http://www.sciencedirect.com/science/search

177.

Scientific.net

 

http://www.scientific.net/Paper/Search

178.

Seismological Society of America

 

http://www.seismosoc.org/

179.

Seminhematol.org

 

http://www.seminhematol.org/

180.

Society for General Microbiology

 

http://www.sgm.ac.uk/

181.

Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)

 

http://www.siam.org/

182.

Society for Neuroscience

 

http://www.sfn.org/

183.

Society for reproduction and fertility

 

http://www.srf-reproduction.org/

184.

Society for Study of Reproduction

 

https://www.ssr.org/

185.

Society of Exploration GEOPHYSICS

 

http://www.seg.org/seg

186.

Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging

 

http://www.snmmi.org/

187.

Society of Petroleum Engineers

 

http://www.spe.org/

188.

Soil and Water Conservation Society

 

http://www.swcs.org/

189.

Soils Science Society of America

 

https://www.soils.org/

190.

SPIE Digital Library

 

http://spiedigitallibrary.org/Solr/advancedSearch.aspx

191.

SPORTDiscus with full text

 

192.

Springer (journals & books)

 

http://www.springer.com

193.

Taylor and Francis

 

http://www.tandfonline.com/search/advanced

194.

The Korean Gastric Cancer Association

 

http://www.kgca-i.or.kr/

195.

The Society of Federal Health Professionals

 

http://www.amsus.org

196.

Thieme E-Journals

 

https://www.thieme-connect.com

197.

Transportation Research Board (TRB)

 

http://www.trb.org/Main/Home.aspx

198.

Trauma Monthly

 

http://traumamon.com/

199.

Wildlife Disease Association

 

http://www.wildlifedisease.org

200.

Wiley Online Library (journals & books)

 

http://onlinelibrary.wiley.com/advanced/search

201.

Woodhead Publishing

 

http://www.woodheadpublishingonline.com/find.mpx

202.

World Scientific

 

http://www.worldscientific.com/search?type=advanced

203.

Zentralblatt

 

http://www.zentralblatt-math.org