تابلوی اعلانات تابلوی اعلانات

  اطلاعیه : به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم می رساند  تا اطلاع ثانوی ساعت کار کتابخانه پردیس رضوان از ساعت 7:45 الی 15 می باشد

*****************************************

با توجه به اینکه کتابخانه پردیس رضوان به صورت مخزن بسته اداره می شود. ورود به مخزن بجز برای اعضای هیات علمی، دانشجویان رتبه اول تا سوم و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، برای دیگر دانشجویان ممنوع است.

ساعات اجازه ورود به مخزن کتابخانه پردیس رضوان برای دانشجویان فوق سه شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 12 الی 14 می باشد