خدمات آموزشی خدمات آموزشی

  معرفی برنامه های آموزشی کتابخانه 

برنامه های آموزشی کتابخانه با هدف توسعه و تقویت  فکری، خلاقیت و مهارتهای فنی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، استادان و کارکنان میباشد. این اهداف عبارتند از

  • ارتقا، توسعه و بازآموزی مهارتها و دانش تخصصی کتابداران
  •  ارتقا سطح مهارتهای سواد اطلاعاتی دانشجویان
  •  ارتقا و توسعه مهارتهای دانشجویان درارتباط با منابع اطلاعاتی
  • آشنایی اساتید با توانائیهای بالقوه و بالفعل کتابخانه

این آموزشها می تواند به صورت حضوری و غیرحضوری انجام می شود.

آموزشهای غیرحضوری نظیر تهیه بروشورها و لوح فشرده آموزشی در زمینه های مختلف و آموزشهای حضوری به صورت برگزاری کلاسهای آموزشی میباشد.

  •             ویژه همکاران

 شرکت در کارگاهها، همایشها و نشستهای علمی مرتبط باحوزه کاری

ایجاد فضای مناسب جهت مشارکت در تولیدات علمی همایشها و نشستهای علمی

برگزاری کارگاههای آموزشی متناسب با نیار کتابداران

  • ویژه اساتید

همکاری در برگزاری دروس روش تحقیق و سمینار تحقیق برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

  •  ویژه دانشجویان  

آشنایی با پورتال کتابخانه دیجیتال ، امکانات و منابع اطلاعاتی آن

آشنایی با کتابخانه الکترونیکی، خدمات وکارکردها

آشنایی با شیوه های جستجوی منابع کتابخانه (کتاب،پایان نامه، نشریات و لوح های فشرده) در فهرست پیوسته کتابخانه

آشنایی با شیوه های جستجوی منابع اطلاعاتی درفهرست پیوسته کتابخانه های دیگر

 آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و نشریاتالکترونیکی معتبر فارسی و لاتین مشترک دانشگاه

 آشنایی با روش های جستجو و دریافت متن کاملمقالات علمی و تخصصی، کتاب های الکترونیکی، پایان نامه های الکترونیکی، و ... ازپایگاه های اطلاعاتی رایگان در محیط وب

 آشنایی با نشریات علمی و معتبررایگان

خدمت آموزشی کتابخانه به دانشجویان کارشناسی ارشد

کتابخانه دانشگاه برخی از مهـــــمترین و پرکاربــــردترین ســــوالات و نیـــــازهای دانشجویان کارشناسی ارشد در زمان نگارش پایان نامه را به صورت فایلهای آموزشی تهیه کرده است. این فایلها در فواصل زمانی معین به پست الکترونیکی دانشجویانی که از پروپوزال خود دفاع کرده اند ارسال می شود. بسته های آموزشی شامل موارد ذیل می باشد