فهرست موسسات مطالعاتی فهرست موسسات مطالعاتی

فهرست موسسات مطالعاتی ایران فهرست موسسات مطالعاتی ایران

آزمایشگاه  فنی مکانیک و خاک

انستيتو پاستور ايران

انتستيتو تحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري

ايده پردازي كاربردي در فناوري نانو

برنامه اوراسیای مرکزی (مرکز مطالعات عالی بین المللی)

بنياد دانشنامه بزرگ فارسی

بنیاد پژوهشی رباتیک و هوش مصنوعی سپنتا

پارک علم و فناوری خراسان

پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس

پژوهشکده آمار ایران

پژوهشکده بين المللی تاريخ

پژوهشکده تاريخ علم دانشگاه تهران

پژوهشکده تعلیم و تربیت

پژوهشکده توسعه تکنولوژی صنعتی

پژوهشکده حوزه و دانشگاه

پژوهشكده رويان

پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشكده علوم شناختي

پژوهشكده فناوري هاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي (ابن سينا)

پژوهشکده مطالعات راهبردی

پژوهشکده مطالعات راهبردی

پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

پژوهشگاه پلمير و پتروشيمي ايران

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

پژوهشگاه مواد و انرژي

پژوهشگاه نیرو

جشنواره بين المللي خوارزمي

دفتر پژوهشهای فرهنگی

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

ستاد ويژه توسعه فناوري نانو

شركت كارخانجات داروپخش (سهامي عام)

شبكه آزمايشگاه هاي فناوري نانو ايران

کميسيون ملی يونسکو در ايران

گروه ترويج فناوري نانوي شبكه تحليل گران تكنولوژي ايران

مركز پژوهش نجوم و اخترفيزيك مراغه

مرکز پژوهش های گردشگری دانشگاه تهران

مرکز پژوهش های کابردی مدیریت دانشگاه تهران

مركز تحقيقات ملي مهندسي ژنتيك و بيو تكنولوژي 

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

مرکز مطالعات فرهنگی و علوم انسانی

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

مرکز مطالعات و تحقیقات هنری

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران

موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي

موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران

موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بين المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران

موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا (دانشگاه تهران)

موسسه مطالعات بین المللی انرژی

موسسه مطالعات دریای خزر

هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

مرکز اطلاعات و آمارزنان

موسسه استاندارد  و تحقیقات صنعتی ایران