زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی

alphabetical glossary of literary terms

دنیایی از منابع مختلف در زمینه ادبیات

 An Online Library of Literature

Digital Book Index

allexperts

englishliterature

university of cambridge

اديبات انگليسي

رادیو برون مرزی پارس تودی

 

مجله‌های علمی زبان‌ شناسی، گویش‌شناسی، آموزش زبان خارجی و دستور زبان

 1. سیب: ژورنال مطالعه‌های زبان کاربردی
 2. نشانه شناسی کاربردی
 3. زبان‌شناسی زیستی
 4. ژورنال کاندایی زبان‌شناس کاربردی
 5. ژورنال کاتالانی زبان‌شناسی
 6. علم زبان‌ شناختی
 7. پژوهش‌های زبان‌شناسی کلورادو
 8. ارتباط‌ها و زبان در کار
 9. زبان‌شناسی محاسباتی
 10. ساخت‌و‌سازها
 11. ژورنال الکترونیکی آموزش زبان خارجی
 12. گلوسوز
 13. دلتا: مطالعات زبان کاربردی
 14. ریکا
 15. ژورنال بین‌المللی زبان‌شناسی انگلیسی
 16. ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های انگلیسی
 17. پژوهش‌های زبان‌شناسی
 18. مسائل زبان‌شناسی کاربردی
 19. جوس‌ترنس: ژورنال تخصصی ترجمه
 20. ژورنال ارتباط‌های میان‌ فرهنگی
 21. ژورنال زبان‌شناسی و آموزش زبان
 22. ژورنال علم سخن
 23. مطالعه‌های آموزشی زبان و ادبیات
 24. زبان در کار: پلی میان نظر و عمل
 25. حفاظت‌ها و مستندات زبان
 26. زبان و اینترنت
 27. تحقیق‌های زبان‌ شناسی
 28. زبان و آموزش
 29. اکتشاف زبانی
 30. زبان شناسی پراژنسیا
 31. زبان شناسی اورالی
 32. زبان شناسی در آمستردام
 33. ژورنال زبان شناسی
 34. زبان‌شناسی آنلاین
 35. نوردلاید: مقاله‌های کاری دانشگاه ترومسو در رابطه با زبان و زبان‌شناسی
 36. ژورنال نورث‌وست زبان‌شناسی
 37. نویستا رویال
 38. ژورنال دسترسی آزاد زبان شناسی مدرن
 39. مطالعات اسلو در زبان‌شناسی
 40. فیلیولوژیا
 41. پژوهنامه پاراگوئه‌ای زبان‌شناسی ریاضی
 42. خواندن به زبان خارجی
 43. معناشناسی و کاربردشناسی
 44. ساینس: ژورنال بین‌المللی معناشناسی
 45. ژورنال زبان‌شناسی نظری اسکیس
 46. ژورنال زبان‌شناسی اسکای
 47. قطعه
 48. مطالعه‌ها در مورد زبان‌ها
 49. مطالعه‌های زبان‌شناسی آفریقا
 50. ژورنال زبان شناسی تایوان
 51. ژورنال تیلاین
 52. ژورنال کانادایی تی.ای.اس.ال
 53. ریدینگ ماتریکس: ژورنال آنلاین بین‌المللی
 54. ترجمه و تفسیر: ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های ترجمه و تفسیر
 55. ژورنال ترجمه
 56. مقاله‌های کارکردی گرامر کاربردی