زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب

واژه نامه ها

Arabic Dictionary Free

Alpha dic   

Brothersoft 

WorldLingo

 

کتابهای رایگان

لقین روحین

دانلود چندین کتاب عربی

(التخاطب)دانلود کتاب عربی

best ebooks world

Star 28

المحراث

مکتبه الاسلامیه  

دائره المعارفها

الموسوعه الاسلامیه الکامبیوتریه

الموسوع العربیه العالمیه

موسوعه العربیه

موسسه دائره المعارف فقه اسلامی

موسوعه الشعر العربیه  

مجلات

فصلنامه کتب الاسلامیه

مجله نورالاسلام

مجله التقریب

مجله الشیرازیات

مجله حولیات التراث

روزنامه ها

روزنامه العالم

رزونامه القدس العربی

روزنامه الوطن

روزنامه الوفاق

روزنامه النهار

روزنامه الجمهور

 

کتابخانه های دیجیتالی

کتابخانه الکترونیکی شیعه

کتابخانه فرهنگی موسی

مکتبه المصطفی الالکترونیه

مکتبه الاسکندریه

مکتبه الوقفیه

مکتبه النور الخیریه

مکتبه الکتب الاسلامیه

المکتب الاسد الوطنیه

المشکوه الاسلامیه

کتابخانه مجمع العالمی للتقریب بین المذاهب

مکتبه الجلیس

مکتبه الالفیه الثلاثه

کتابخانه ملی عربستان

مکتبه الوقفیه

 

سایتهای تخصصی

 وبلاگ تخصصی عربی شامل کتاب، مقاله و پیوندهای مرتبط

 وبلاگ تخصصی عربی: شامل معرفی، پیوندها، مطالب کتاب و مقالات و کارتونهای ترجمه شده به عربی

پورتال اهل بیت

آموزش عربی

منابع آزمون کارشناسی ارشد

(فهرست پایان نامه های زبان و ادبیات عرب ( واحد علوم و تحقیقات)

جمعیه الدولیه للمترجمین و اللغوین العرب

قواعد عربی، صرف و نحو و اشعار عربی