نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

خانه کتاب

خبرگزاری کتاب

انجمن کتابداران ایران

انجمن كتابداري پزشكي

پايگاه كتابداران ايران

شوراي كتاب كودك

راهنمای نشریات ادواری

پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران

انجمن علمي دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه تهران

 فهرست جامع از انتشارات الکترونیکی  ( کتاب، مجله ) در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی

درباره مجلات حوزه کتابداری فارسی و غیر فارسی

گروههای بحث الکترونیکی کتابداری

كتابهاي كتابداري و اطلاع رساني

پایان نامه های کتابداری

نشريات كتابداري و اطلاع رساني

مجلات  و نشریات دسترسی آزاد و رایگان کتابداری و اطلاع رسانی

مجله اطلاعات، حقوق و فناوری

 مجله بین المللی کتابخانه های تخصصی

 مجله علوم و تکنولوژی کتابداری

 مجله academic media librarianship

 مجله ایفلا

بولتن اطلاعاتی جامعه آمریکا

مجله کتابخانه ملی استرالیا

مجله حرفه ای بانک های اطلاعاتی

مجله بین المللی کتابخانه های دیجیتال

مجله نشر الکترونیکی

مجله پژوهش اطلاعات

مجله Currentcite

مجله Libres

مجله نظریه و فلسفه کتابداری

مجله کتابخانه، تکنولوژی و آینده

DL-Harvest