نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

خانه کتاب

خبرگزاری کتاب

انجمن كتابداران ايران

انجمن كتابداري پزشكي

پايگاه كتابداران ايران

دانش آموختگان كتابداري ايران

شوراي كتاب كودك

راهنمای نشریات ادواری

پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران

راهنماي كتابداران و اطلاع رسانان ايران

انجمن علمي دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه تهران

 فهرست جامع از انتشارات الکترونیکی  ( کتاب، مجله ) در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی

درباره مجلات حوزه کتابداری فارسی و غیر فارسی

گروههای بحث الکترونیکی کتابداری

كتابخانه هاي خراسان

كتابهاي كتابداري و اطلاع رساني

پایان نامه های کتابداری

نشريات كتابداري و اطلاع رساني

سایت انجمن های کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات  و نشریات دسترسی آزاد و رایگان کتابداری و اطلاع رسانی

ریادن

بی سایدز

ژورنال برزیلی علم اطلاعات

پژوهنامه جامعه آمریکا برای علم و فناوری اطلاعات

کتابداری چینی: ژورنال الکترونیکی بین‌الملللی

ژورنال کد فور لیب

کتابداری همکار

ارتباطات در سواد اطلاعاتی

مجله دی لیب

ژورنال الکترونیکی کتابداری ویژه و علمی

ژورنال الکترونیکی مدیریت دانش

ژورنال اروپایی ای پرکتیس

مدارک مبتنی بر تمرین‌هایی پایه‌ای کتابداری و اطلاع رسانی

هایپرتکست

پژوهش اطلاعات: ژورنال الکترونیکی بین‌المللی

فناوری اطلاعات و کتابخانه

ژورنال میان‌رشته‌ای اشیا یادگیری و یادگیری الکترونیکی

ژورنال بین‌المللی گزینش دیجیتالی

ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های دکتری

مسائل علم و فناوری کتابداری: فصلنامه علم و فناوری انجمن کتابخانه‌های پژوهشی و دانشگاهی

ژورنال اطلاعات دیجیتالی

ژورنال انتشار الکترونیک

مجله کتابداری علمی الکترونیکی

ژورنال سلامت سنجی کشورهای در حال توسعه

ژورنال اطلاعات و علوم سازمانی

ژورنال سواد اطلاعاتی

ژورنال اطلاعات، فناوری اطلاعات و سازمان‌ها

ژورنال کتابداری و ارتباط‌های علمی

ژورنال نو‌آوری کتابخانه

ژورنال پژوهش‌های اینترنتی پزشکی

ژورنال انجمن تاریخ و محاسبات

ژورنال انجمن اروپا در رابطه اطلاعات سلامت و کتابخانه‌ها

فصلنامه لایبر: ژورنال کتابخانه‌های تحقیقی اروپا

پژوهش‌های کتابخانه و اطلاعات: پژوهش‌های تمرینی در رابطه با خدمات کتابخانه و اطلاعات

فلسفه کتابخه و عمل‌ها

ژورنال دانشجویان کتابخانه

لایبرس: ژورنال الکترونیکی پژوهش‌های علم اطلاعات و کتابخانه

محیط‌های دانشی جدید

کتابخانه‌های کارولینای شمالی

همکاری: ژورنال کانادایی پژوهش‌های علم اطلاعات و کتابخانه

کتابداری علمی کاربردی

ژورنال مدیریت اطلاعات و کتابخانه سنگاپور

ژورنال آفریقا جنوبی مدیریت اطلاعات

ژورنال کتابخانه دانشگاه راتگرز

کتابخانه ویرژینیا

وب‌شناسی

مجله اطلاعات، حقوق و فناوری

 مجله بین المللی کتابخانه های تخصصی

 مجله علوم و تکنولوژی کتابداری

 مجله academic media librarianship

 مجله ایفلا

بولتن اطلاعاتی جامعه آمریکا

مجله کتابخانه ملی استرالیا

مجله حرفه ای بانک های اطلاعاتی

مجله بین المللی کتابخانه های دیجیتال

مجله نشر الکترونیکی

مجله پژوهش اطلاعات

مجله Currentcite

مجله Libres

مجله نظریه و فلسفه کتابداری

مجله کتابخانه، تکنولوژی و آینده

DL-Harvest