تربیت بدنی و مهندسی ورزش تربیت بدنی و مهندسی ورزش

تربیت بدنی 

فهرست مجلات ISI در حوزه تربیت بدنی

انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

دسترسی رایگان به چند مجله علمی در حوزه تربیت بدنی

نام كاربري:Int.peo@sport.ir

رمز عبور:VGKNAWHK

  • 1-مجله مديريت ورزشي (Journal Of Sport Management (JSM

  • 2-مجله بين المللي ارتباطات ورزشيInternational Journal Of Sport  Communication (IJSC)

  • 3-مجله جامعه شناسي ورزشي (Sociology Of Sport Journal (SSJ

  • 4-مجله آموزش در تربيت بدني( Journal Of Teaching In Physical Education (JTPE

  • 5-مجله مرور تاريخ ورزش Sport History Review (SHR)

 بانک اطلاعات ورزشهای رزمی

پورتال علمی تخصصی ورزش ایران ( همراه با پاور پوینت دروس تربیت بدنی )

آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران  

وب سایت تخصصی دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

مجله علوم ورزشی

هزار سایت : راهنمای موضوعی در حوزه ورزشی، لینک وب سایت های  باشگاه های ورزشی ایران، باشگاه های ورزشی جهان، باشگاه های ورزشی عمومی، سازمان ها و نهادهای ورزشی، فدراسیون های ایرانی و بین المللی 

فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی

بانک ورزش: اخبار و رویدادهای ورزشی

فدراسیون ورزشهای همگانی

ایران ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مهندسی ورزش

ستاد ویژه نانو در ایران

انجمن جهانی مهندسی ورزش

International Journal of Sports Science and Engineering

Centre for Sports Engineering Research