تربیت بدنی و مهندسی ورزش تربیت بدنی و مهندسی ورزش

تربیت بدنی 

فهرست مجلات ISI در حوزه تربیت بدنی

فهرست فدراسیون های ورزشی ایران

شبکه ورزشی ایران

انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

دسترسی رایگان به چند مجله علمی در حوزه تربیت بدنی

نام كاربري:Int.peo@sport.ir

رمز عبور:VGKNAWHK

  • 1-مجله مديريت ورزشي (Journal Of Sport Management (JSM

  • 2-مجله بين المللي ارتباطات ورزشيInternational Journal Of Sport  Communication (IJSC)

  • 3-مجله جامعه شناسي ورزشي (Sociology Of Sport Journal (SSJ

  • 4-مجله آموزش در تربيت بدني( Journal Of Teaching In Physical Education (JTPE

  • 5-مجله مرور تاريخ ورزش Sport History Review (SHR)

نشریات تخصصی ورزشی

علوم حرکت http://sport.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=1934 

نشاط ورزشی  http://sport.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=1933

پویا http://sport.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=1935

فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی http://sport.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=4644

 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و. رفتار حرکتی http://msb.journals.umz.ac.ir

مطالعات مدیریت ورزشی http://77.104.103.186/smrj/

 بانک اطلاعات ورزشهای رزمی

پورتال علمی تخصصی ورزش ایران ( همراه با پاور پوینت دروس تربیت بدنی )

پایان نامه های مدیریت ورزشی

پایگاه علمی تخصصی مدیریت ورزشی  ( دکتر بحرالعلومی

آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران  

وب سایت تخصصی دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

مجله علوم ورزشی

هزار سایت : راهنمای موضوعی در حوزه ورزشی، لینک وب سایت های  باشگاه های ورزشی ایران، باشگاه های ورزشی جهان، باشگاه های ورزشی عمومی، سازمان ها و نهادهای ورزشی، فدراسیون های ایرانی و بین المللی 

فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی

بانک ورزش: اخبار و رویدادهای ورزشی

فدراسیون ورزشهای همگانی

ایران ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مهندسی ورزش

ایران مدیکال سنتر

سایت تخصصی مهندسی ورزش

ستاد ویژه نانو در ایران

انجمن جهانی مهندسی ورزش

 Sports Engineering Research Group

International Journal of Sports Science and Engineering

Centre for Sports Engineering Research