واژه نامه ها و اصطلاحنامه ها واژه نامه ها و اصطلاحنامه ها

واژه نامه های یک زبانه

فارسی

فرهنگ واژگان فارسي به فارسي

لغتنامه دهخدا

فرهنگ لغت آنلاین دهخدا و عمید 

 

انگلیسی

واژه نامه OALD

واژه نامه مریام وبستر

واژه نامه Allwords

واژه نامه کلمات دشوار

                                                

واژه نامه های دو زبانه

انگلیسی- فارسی* فارسی  انگلیسی

 

واژه نامه و مترجم dik

 واژه نامه نارسیس

واژه نامه آریا

فرهنگ آريان پور

واژه نامه دیک مکر

واژه نامه  Farsidic

واژه نامه فست دیک

مترجم آنلاین پارس

واژه نامه فارسی 123

واژه نامه های چندزبانه

واژه نامه AjaxDic

واه نامه پالیز

واژه نامه کمبریج

واژه نامه منتخب

واژه نامه پارساست

فرهنگ 69 زبانه

واژه نامه Yourdictionary

واژه نامه های تخصصی

واژه نامه فناوری اطلاعات

واژه نامه بابل

فرهنگ اختصارات PC و مباحث وابسته

فرهنگ ریشه شناسی

اصطلاحات و عبارات زبان انگلیسی

واژه نامه عبارات دستوری

افعال مرکب زبان انگلیسی

واژه نامه کلمات عامیانه و محاوره ای

واژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی

واژه نامه نمادها و علائم

واژه نامه حقوقی، مالی و پزشکی و چند زبانه

واژه نامه Business

واژه نامه و اختصارات پزشکی

سرور سرنامهای اینترنت 

Capacitor Terms

Electronics dictionary

Free Online Dictionary of Computing

TechDictionary.com

SBC DSL Glossary

HP Computing Glossary

 

 

مجموعه واژه نامه های موضوعی

 • هنر
 • تجارت
 • بازاریابی و فروش
 • ساختمان سازی
 • فرهنگ
 • تاریخ
 • الکترونیک
 • مهندسی
 • مدیریت
 • حقوق
 • پزشکی و مراقبتهای پزشکی
 • چاپ  و نشر
 • ورزش
 • ارتباطات

مجموعه ای کامل از واژه نامه ها و اصطلاحات تخصصی

اصطلاحنامه ها

واژه نامه اختصارات و سرنامها