امانت و گردش کتاب امانت و گردش کتاب

این بخش با بهره گیری از يك کتابدار متخصص ، وظیفه ارائه خدمات به اعضای کتابخانه (اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان) را داراست. از مهمترین وظایف کتابداران در این بخش می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 

 • امانت منابع
 • تمدید منابع بصورت حضوري و غير حضوري
 • رزرو منابع بصورت حضوري.
 •  امور مربوط به مدیریت سیستم امانت.
 • تهیه فهرست منابع مورد درخواست اعضا
 • امور مربوط به عضویت و تسویه حساب. ( دانشجویانی که دارای پروژه های پایان تحصیلی و یا پایان نامه می باشند لازم است که ابتدا یک نسخه چاپی و یک نسخه الکترونیکی از پایان نامه خود را همراه با کارت عضویت به مسئول مربوطه تحویل دهند.)
   
 •  پیگیری ديركرد ها و برگشت منابع و اجرای مقررات در اين زمينه .
   
 • ارائه آموزش های حضوری به مراجعان جهت استفاده از سیستم های جستجو و یافتن منابع.
   
 •   ارائه آموزش به كارورزان كتابداري پیرامون امور مربوط به میز امانت و نحوه کار با نرم افزار جامع کتابخانه ای.
   
 •   چيدن و برگرداندن منابع برگشتي اعم از كتاب و منابع الكترونيكي و تنظیم منابع داخل مخزن.
   
 •   تهیه فهرست منابع مفقودی.
   
 •   رف خوانی، وجین مجموعه

مخزن کتابخانه به صورت قفسه باز اداره می شود و جستجو در منابع با استفاده از ایستگاههای جستجو در سیستم جستجوی نرم افزار پارس آذرخش صورت می گیرد..
 

جهت اطلاع از آیین نامه  بخش امانت و گردش کتاب کتابخانه اینجا کلیک کنید.