معرفی معرفی

معرفی کتابخانه الکترونیکی

کتابخانه الکترونیکی با هدف گردآوری، ذخیره، سازماندهی و اشاعه اطلاعات و دانش در قالب های الکترونیکی از طریق مبادله با سایر مراکز و کتابخانه ها، شبکه جهانی وب با رعایت مسائل حقوقی و همچنین ايجاد امكان دسترسي آسان به این منابع ارزشمند برای اساتید و اعضای هیات علمی و دانشجویان زیر نظر کتابخانه  دانشگاه ایجاد شد

ارائه خدمات مرجع الکترونیکی ، خدمات تحویل مدرک،خدمات اطلاع رسانی ، خدمات آموزشی حضوری و الکترونیکی و همچنین خدمات آگاهی رسانی جاری از جمله فعالیتها و اقدامات این واحد به شمار می رود

در کتابخانه الکترونیکی امکان استفاده از منابع الکترونیکی ( منابع تمام متن) موجود در پایگاه های کتابخانه و همچنین دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی در دسترس و مشترک کتابخانه فراهم شده است .

 جهت اطلاع از آیین نامه کتابخانه الکترونیکی اینجا کلیک کنید