آیین‎نامه میز امانت و گردش کتاب آیین‎نامه میز امانت و گردش کتاب

آئین نامه نحوه استفاده از خدمات بخش امانت و گردش کتاب کتابخانه دانشگاه امام رضا (ع)


 

این آیین نامه به منظور هماهنگی و مشخص کردن چارچوب خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه امام رضا (ع) تهیه شده است.

ماده 1-استفاده کنندگان و شرایط ثبت نام:


 

1-1-اساتید:

کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه امام رضا پس از تکمیل فرم عضویت و ارائه کپی آخرین حکم کارگزینی می توانند از کتابخانه استفاده کنند.


 
   

2-1-مدرسین حق التدریس:

کلیه مدرسین حق التدریسی در طول ترم و نیز در طول مدتی که با دانشگاه قرارداد حق التدریسی دارند می توانند با تکمیل فرم عضویت و ارائه معرفی نامه از گروه مربوطه از کتابخانه استفاده کنند.


 

3-1-دانشجویان:

کلیه دانشجویان دانشگاه با تکمیل فرم عضویت الکترونیکی از طریق پورتال کتابخانه و ارائه 50000 ریال حق عضویت، می توانند از کتابخانه استفاده کنند.


 
   

4-1- کارکنان:

تمامی کارمندان دانشگاه امام رضا اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، طرح نیروی انسانی شاغل در دانشگاه پس از تکمیل فرم عضویت و ارائه کپی آخرین حکم کارگزینی می توانند از کتابخانه استفاده کنند.

(توضیح اینکه) مدت عضویت کارکنان رسمی تا پایان خدمت رسمی و برای سایر کارکنان تا زمانیکه قرارداد آنها تمدید شود، می باشد.


 

5-1- سایر افراد:

دانشجویانی که دوره تحصیلی خود را به اتمام رسانیده و عضو کتابخانه بوده اند و برای شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی مطالعه می کنند، تا زمانیکه امور مربوط به تسویه حساب را انجام نداده باشند می توانند از کتابخانه استفاده نمایند.


 

ماده 2- شرایط امانت:

 
   

 

1-2- اساتید

-اعضای هیئت علمی می توانند تا 20 عنوان و حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به امانت بگیرند.

-مدرسین حق التدریسی می توانند 10عنوان و حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به امانت بگیرند


 

2-2- دانشجویان:

 

1-2-2-دانشجویان کارشناسی:

- دانشجویان کارشناسی دانشگاه می توانند 4 عنوان و حداکثر 20 روز که 3 بار قابل تمدید می باشد را به امانت بگیرند.

تبصره: دانشجویان خاطی که فرم تعهد را پر کرده باشند تنها 2 بار اجازه تمدید مدارک خود را دارند.

- دانشجویان ممتاز ( اول تا سوم) و فعالان انجمن های علمی و بسیج دانشجویی با ارائه معرفی نامه از مدیریت آموزشی یا معاونت فرهنگی می توانند حداکثر تا 6منبع را تا پایان دوران فعالیتشان در انجمن به امانت بگیرند.

تبصره 1 :افزایش تعداد منابع امانتی در صورتی انجام می پذیرد که این دانشجویان از نظر اخلاقی، انضباطی و همچنین کارکرد عضویت فاقد هرگونه سوء سابقه باشند به عبارتی دانشجویانی که در محیط کتابخانه از نظر اخلاقی و انضباطی مشکل داشته و یا بیش از یک مرتبه دیرکرد داشته باشند، مشمول این بند نمی گردند.

تبصره 2:  افزایش تعداد منابع اطلاعاتی برای دانشجویان رتبه اول از 4 به 6 و دانشجویان رتبه های دوم و سوم از 4 به 5 خواهد بود.

تبصره 3: دانشجویان فعال انجمن های علمی و بسیج با توجه به میزان فعالیت در گروه مربوطه می توانند 5 تا 6 منبع به امانت گیرند. قابل ذکر است که در ابتدای هر ترم، فهرست اسامی دانشجویان عضو انجمن علمی و بسیج همراه با فهرستی از فعالیتهای آنها از گروه مربوطه دریافت می گردد.

-دانشجویان سال آخر که برای آزمون کارشناسی ارشد آماده می شوند در صورت نداشتن سوء پیشینه انضباطی و اخلاقی و نداشتن سابقه در دیرکرد (بیش از یک مرتبه دیرکرد) منابع می توانند تا 6 منبع اطلاعاتی را به امانت بگیرند.


 

2-2-2- دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

 

- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می توانند 6عنوان و حداکثر به مدت 20 روز که 3 بار نیز قابل تمدید می باشد به امانت بگیرند

- دانشجویان مقطع دکتری تخصصی می توانند 6 عنوان و حداکثر به مدت 30 روز که 3 بار نیز قابل تمدید است به امانت بگیرند.

تبصره: دانشجویان تحصیلات تکمیلی ممتاز ( اول تا سوم ) و فعال انجمن های علمی و بسیج با ارائه معرفی نامه از مدیریت آموزشی یا معاونت فرهنگی می توانند حداکثر تا 8 منبع را تا پایان دوران فعالیتشان در انجمن به امانت بگیرند.

 


 

3-2-کارکنان:

کارکنان دانشگاه می توانند 10عنوان و حداکثر به مدت یک ماه که 3 بار نیز قابل تمدید می باشد را به امانت بگیرند. همچنین نیروهای شرکتی و نگهبانان دانشگاه نیز می توانند ۵عنوان و حداکثر به مدت یک ماه که 3 بار نیز قابل تمدید می باشد را به امانت بگیرند.


 

4-2- سایر افراد:

دانشجویانی که دوره تحصیلی خود را به اتمام رسانیده ولی هنوز تسویه حساب نکرده اند با ارائه کارت معتبر می توانند تا 4 عنوان و حداکثر به مدت 20 روز که 3 بار نیز قابل تمدید می باشد به امانت ببرند


 

5-2: شرایط و مقررات

- به همراه داشتن کارت دانشجویی برای استفاده از کلیه بخش های کتابخانه الزامی می باشد.

- ارائه کارت دانشجویی  جهت امانت منابع کتابخانه الزامی می باشد.

- استفاده از کارت عضویت  و  یا دانشجویی تنها منحصر به خود عضو است و منبع فقط به صاحب کارت امانت داده میشود. در صورت استفاده از کارت یک عضو دیگر ، به هیچ عنوان منبعی امانت داده نشده و کارت ضبط میشود. در صورت تکرار این مسئله ، عضویت فرد متخلف به مدت یک ماه تعلیق می شود.

- کلیه اعضا در صورت رزرو نبودن مدارک به امانت برده شده و عدم تاخیر اجازه تمدید مدارک خود را دارند.

- شخص امانت گیرنده موظف است قبل از انقضای موعد تحویل، منبع (کتاب یا لوح فشرده ) را سالم به کتابخانه عودت دهد.

- امانت گیرندگان باید هنگام تحویل منابع خود با همکاری مسئول بخش نسبت به بازگشت منابع خود در سیستم مطمئن گردند.

- اعضای کتابخانه نمی توانند از یک عنوان کتاب، دو نسخه به امانت ببرند.

- آیین نامه امانت، تمدید و رزرو منابع الکترونیکی نیز همانند منابع چاپی می باشد (امانت و تمدید نرم افزارهاو منابع مرجع الکترونیکی به مدت ۷روز است).

- با توجه به مخزن بسته بودن پردیس رضوان، ورود به مخزن بجز برای اعضای هیات علمی، دانشجویان رتبه اول تا سوم و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، برای دیگر دانشجویان ممنوع است.

تبصره:ساعات اجازه ورود به مخزن کتابخانه پردیس رضوان برای دانشجویان فوق سه شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 12 الی 14 می باشد

- منابعی که از هر مرکز(کتابخانه مرکزی و پردیس رضوان) به امانت گرفته می شود باید به همان مرکز تحویل داده شود.


ماده 3 – اعتبار عضویت

- برای اعضای هیات علمی شاغل تا زمان اشتغال به خدمت رسمی در دانشگاه

- برای اعضای حق‌التدریسی تا پایان هر نیمسال تحصیلی

- برای دانشجویان تا پایان دوره تحصیلی

- برای کارکنان تا پایان مدت قرداد پیمانی یا قراردادی با دانشگاه

- برای نیروهای شرکتی تا پایان قرارداد با شرکت مربوطه

- سایر افراد طبق مفاد توافقنامه و یا به تشخیص سرپرست کتابخانه


 

ماده 4- منابعی که به امانت داده نمی شود:

- کتابهای مرجع از قبیل دایره المعارف ها، اطلس ها، فرهنگ ها، نشریات ادواری روز، آرشیو مجلات و پایان نامه ها

تبصره 1: کتب مرجع (دایره المعارفها و واژه نامه ها و…)، تنها در سالن مرجع قابل استفاده می باشند.

تبصره 2: امانت فرهنگها و سایر کتابهای مرجع در ایام امتحانات برای استفاده در جسله امتحان امکان پذیر نمی باشد.

تبصره 3: امانت منابع مرجع ( فرهنگها، واژه نامه ها، دایره المعارفها و … ) برای استفاده در کلاس درس امکان پذیر نمی باشد. در صورت معرفی یکی از منابع مرجع در کلاس درس، عضو می تواند کتاب مرجع را با هماهنگی قبلی استاد به مدت ۲ساعت از کتابخانه خارج نماید.

تبصره 4: نشریات ادواری چاپی و منابع مرجع تنها در صورت درخواست تهیه کپی از مقالات موردنیاز از محوطه کتابخانه خارج می شود و در این صورت ارائه کارت عضویت تا زمان بازگرداندن منبع الزامی می باشد.

تبصره 5: اساتید و کارکنان می توانند با تشخیص مسئول بخش امانت تا دو روز منابع مرجع را به امانت ببرند

-  کتابها و مجلات نایاب و باارزش به تشخیص کتابدار بخش در محل کتابخانه استـــــــفاده شده و امانت داده نمی شود.

- اساتید و کارکنان در صورت نیاز به اسکن از منابع کتابخانه و یا Flash memoryمی توانند از امکانات مذکور به صورت رایگان استفاده نمایند.


 

ماده 5- جریمه دیرکرد، مفقود کردن کتاب و آسیب رساندن به کتاب:

1-5- در صورت تاخیر در بازگرداندن منابع در دست امانت ( اعم از کتاب یا لوح فشرده ) عضو خاطی مشمول جریمه زمانی خواهد شد.

1-1-5- به ازای تاخیر یک تا سه روز، یک روز حساب بسته می شود. دیرکردهای یک روزه نیز در سوابق دانشجویان محاسبه می گردد. بعد از چهار بار تکرار تاخیر یک تا سه روزه، یک بار تاخیر برای عضو خاطی در نظر گرفته می شود.

2-1-5- در صورت تاخیر در بازگرداندن منابع در دست امانت بیش از ۳روز، به ازای هر روز دیرکرد، عضویت فرد متخلف یک روز مسدود خواهد شد.

3-1-5- چنانچه هر یک از اعضا بین ۱تا ۳ماه در بازگرداندن منبع در دست امانت خود تاخیر داشته باشد، عضویت وی به مدت ۱ماه معلق خواهد شد.

4-1-5- چنانچه هر یک از اعضا بین ۴تا ۷ماه در بازگرداندن منبع در دست امانت خود تاخیر داشته باشد، عضویت وی به مدت ۲ماه معلق خواهد شد.

5-1-5- چنانچه هر یک از اعضا بیش از ۷ماه در بازگرداندن منبع در دست امانت خود تاخیر داشته باشد، عضویت وی باطل خواهد شد.

تبصره : فرد متخلف بعد از سپری کردن ۴ماه تعلیق از تاریخ تحویل منبع و در صورت دادن تعهد، با شرایط جدید مجاز به استفاده مجدد منابع می باشد.

6-1-5- در صورت تکرار تاخیر در دفعه دوم و سوم ، تعداد روزهای دیرکرد دو و سه برابر محاسبه شده و عضویت فرد متخلف به همان میزان مسدود خواهد شد.

7-1-5- در صورت تکرار این وضعیت در نوبت چهارم، عضویت فرد به حالت تعلیق در خواهد آمد.

تبصره : فرد متخلف بعد از سپری کردن دو ماه تعلیق از تاریخ تحویل منبع و در صورت دادن تعهد، با شرایط جدید مجاز به استفاده مجدد از منابع می باشد.

 

شرایط تعهد:

الف- تعداد منابع امانتی

دوره کارشناسی از 4 عنوان به 3 عنوان

دوره کارشناسی ارشد و دکتری از 6 عنوان به 4 عنوان

ب- مدت امانت

دوره کارشناسی به مدت 15 روز

دوره کارشناسی ارشد و دکتری به مدت 15 روز

ج- تمدید منبع

دوره کارشناسی به مدت 15 روز و  دو مرتبه

دوره کارشناسی ارشد و دکتری به مدت 15 روز و دو مرتبه

د- در صورت تاخیر در بازگرداندن منبع امانتی (بیش از ۳روز) عضویت فرد خاطی به حالت تعلیق در خواهد آمد

 

– در صورتی که فرد متخلف در طول مدت ۲ماه بعد از تاریخ تعهد، حتی یک روز تاخیر نداشته باشد، شرایط عضویت وی مجددا به حالت اولیه بازمی گردد.

8-1-5- در صورتی که هر یک از اعضایی که یکبار تعهد داده اند مجددا دیرکرد داشته باشند ( بیشتر از سه روز) عضویت وی باطل خواهد  شد.

تبصره: فرد متخلف بعد از سپری کردن دو ماه تعلیق از تاریخ تحویل منبع و در صورت دادن تعهد ویژه، با شرایط جدید مجاز به استفاده مجدد از منابع می باشد

 

شرایط تعهد ویژه:

الف- تعداد منابع امانتی

دوره کارشناسی از 3 عنوان به 2 عنوان

دوره کارشناسی ارشد و دکتری از 4 عنوان به 3عنوان

ب- مدت امانت

دوره کارشناسی به مدت 10 روز

دوره کارشناسی ارشد و دکتری به مدت 10 روز

ج- تمدید منبع

دوره کارشناسی به مدت 10 روز  و یک مرتبه

دوره کارشناسی ارشد و دکتری به مدت 10 روز و 1 مرتبه

تبصره  : این دانشجویان در زمان تعلیق تنها امکان استفاده از منابع را در سالنهای مطالعه دارا می باشند.

در صورتيكه عضوي بعد از استفاده  تمامي شرايط در نظر گرفته شده در آيين نامه گردش كتاب و مسدود شدن حساب كاربري، متقاضي استفاده از كتابخانه باشد، با پذيرفتن شرايط زير مجاز به استفاده مجدد خواهد بود:

-          متقاضي دو سال تحصيلي ( چهار نيمسال)يا بيشتر را سپري كرده باشد

-          مجموع روزهاي ديركرد عضو بيشتر از 365 روز نباشد

-          از آخرين كاركرد حساب كاربري عضو 4 ماه گذشته باشد(حساب كاربري عضو 4 ماه مسدود شده باشد)

-          دو برابر مبلغ جريمه نقدي ديركرد حساب كاربري خود را پرداخت نمايد

-          در اين صورت مي تواند 2 منبع را به مدت 20 روز و با امكان يك بار تمدید به امانت بگيرد

 


2-5- در صورت تاخیر در بازگرداندن منابع در دست امانت ( اعم از کتاب یا لوح فشرده ) عضو خاطی مشمول جریمه نقدی خواهد شد.

1-2-5- جریمه نقدی برای دانشجویان  مبلغ  1000ریال برای هر عنوان در دست امانت و برای هر روز تاخیر می باشد.

2-2-5- در صورتی که جریمه نقدی یک عضو کمتر از1000000 ریال باشد عضو خاطی موظف است حد اقل مبلغ 200000 هزار ریال را پراخت نماید. حداقل مبلغ پرداختی در مورد جریمه های کمتر از 2000000 ریال 600000 ریال می باشد و برای جریمه های بیشتر از 2000000 ریال پرداخت نیمی از جریمه نقدی می باشد .    عضو خاطی در صورت تمایل می تواند مابقی جریمه را با اهدای منابع مورد استفاده کتابخانه پرداخت نماید.

تبصره 1: منابع اهدایی توسط بخش مجموعه سازی بررسی و در صورت تایید مسئول بخش و تکمیل فرم اهدا توسط اهداکننده قابل دریافت می باشد.

تبصره2: بهای احتسابی برای هر منبع در صورتی که دست اول نباشد به میزان ۵۰%بهای پشت جلد می باشد.

3-2-5-دانشجویان عضو در صورت داشتن دیرکرد با اهدا کردن منابع می توانند یک بار دیرکرد خود را حذف نمایند.

تبصره: برای حذف یک بار دیرکرد می بایست بهای منابع اهدایی به میزان ۱۵۰۰۰۰ریال باشد.

4-2-5- در صورت مفقود شدن منابع توسط امانت گیرنده، فرد مذکور باید حداکثر ۲ماه پس از مفقود شدن، اصل کتاب را تهیه و تحویل دهد چنانچه تهیه نسخه اصلی به دلایلی مقدور نباشد  ویرایش جدید همان کتاب را تهیه نماید. در صورتیکه  منیع مفقودی جز کتابهای نایاب باشد و تجدید چاپ نشود شخص امانت گیرنده موظف است قیمت کتاب را پرداخت نماید.

تبصره:  عضو خاطی موظف است مبلغ 15000 ریال جریمه بابت خدمات آماده سازی مجدد کتاب پرداخت نماید.

تبصره: چنانچه پس از گذشت ۲ماه، امانت گیرنده نسبت به تهیه کتاب اقدامی ننماید، جریمه دیرکرد نیز باید از سوی فرد پرداخت گردد.

5-2-5: در صورتي که اعضا در حفظ و نگهداري منابع امانتي خود کوتاهي نموده و آن را مخدوش نمايد ( اعم از تحشيه كتاب، كندن برخي صفحات، شکستن و يا مخدوش کردن لوح فشرده يا قاب آن و غيره )، عضويت وي به مدت يک ماه به حالت تعليق در خواهد آمد. و يا در صورت صلاحدید مسئول بخش، امانت گيرنده موظف است نسخه بي عيبي از كتاب يا لوح فشرده تهيه و به كتابخانه تحويل نمايد.

تبصره : در صورت شکستن قاب لوح فشرده، مبلغ 15000 ريال به عنوان جريمه از عضو خاطي مطالبه مي شود.


 

ماده 6 – امانت محدود

-  بخش امانت مجاز است در صورتی که متقاضیان کتابی افزایش یابند از امانت دادن یکی از نسخ کتاب جهت استفاده در سالن خودداری نماید.

- کتابخانه منابعی را که متقاضی بیشتری دارد و امکان تهیه نسخه­های بیشتری از آنها وجود ندارد را در بخش ذخیره نگهداری خواهد کرد تا منحصراً در کتابخانه مورد استفاده قرار گیرد. تشخیص این موارد بر اساس در خواست گروههای آموزشی و همچنین گزارش میز امانت و تایید آن به وسیله مدیر کتابخانه است.

- آن دسته از منابع کتابخانه که توسط اساتید به عنوان منابع آموزشی و تحقیقی معرفی می شوند و بیش از ۵نفر متقاضی داشته باشند و کتابخانه تعداد نسخه های کمی از آن دارد در طول نیمسال تحصیلی از مجموعه اصلی کتابخانه خارج و به بخش امانت محدود منتقل می گردد . منابع در خواستی در این بخش حداکثر برای یک هفته در اختیار متقاضی قرار داده می شود.

تبصره : تمدید مدت زمان امانت, در صورت عدم وجود متقاضی دیگر , برای ۲روز دیگر امکان پذیر است.


 

ماده 7- سالن مطالعه:

- تمامی اعضای کتابخانه می توانند در ساعاتی که کتابخانه باز است از این قسمت استفاده نمایند.

- اعضایی که منابع را برای مطالعه داخل سالن و مطالعه در داخل  دانشگاه  امانت گرفته اند باید منابع را تا پایان ساعت کاری کتابخانه به میز امانت تحویل دهند در صورت عدم تحویل به ازای هر روز دیرکرد یک هفته حساب مسدود خواهد شد.

 


 

ماده 8- موارد انضباطی، اخلاقی و ...

- اعضا ملزم به رعایت نظم و سکوت محیط کتابخانه می باشند و در صورت عدم رعایت سکوت و نظم کتابخانه با افراد متخلف برخورد انضباطی می گردد.

- اجتناب از رفتار های مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی

- رعایت احترام به کارکنان کتابخانه

- به همراه داشتن کارت دانشجویی یا عضویت کتابخانه

- رعایت سکوت کامل در محیط کتابخانه

- رعایت شئونات و حجاب اسلامی

- حفظ نظافت و پاکیزگی کتابخانه

- عدم مصرف دخانیات در محیط کتابخانه

- عدم استفاده از موبایل

- عدم جابجایی لوازم کتابخانه

- پرهیز از خوردن و آشامیدن در سالن مطالعه

- پرهیز از خارج کردن منابع بدون اطلاع کتابدار

- خودداری و جابجایی وسایل و تجهیزات کتابخانه . باز و بسته کردن پنجره ها و استفاده از میز و امکانات اختصاصی کارکنان

- عدم جا به جایی کتابها و به هم ریختن نظم قفسه ها

8-1- در صورت عدم رعایت موارد اخلاقی و انضباطی بالا بعد از تذکر شفاهی در نوبت اول و در صورت عدم رعایت مجدد، عضویت عضو خاطی به مدت یک ماه باطل می شود. در نوبت سوم موارد فوق پس از اطلاع به فرد به صورت مکتوب طبق ضوابط قانونی به کمیته انضباطی معرفی می گردد.

تبصره: عضو متخلف می تواند بعد از سپری کردن دوره محرومیت با دادن تعهد و طبق شرایط جدید، مجددا از خدمات کتابخانه استفاده نمایند.


 

ماده 9- تسویه حساب:

1-9- دانشجویان

- دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی، انتقال و یا مهمان شدن در سایر دانشگاهها بایستی با کتابخانه تسویه حساب نموده و به اداره آموزش دانشگاه تحویل دهند. در غیر اینصورت چنانچه دانشجو با داشتن مواد امانتی نزد خود ، دانشگاه را ترک نماید اداره آموزش مسئول جبران خسارت می باشد.

تبصره : کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه امام رضا می بایست یک نسخه از پایان نامه خود را به همراه قالب الکترونیکی آن (  فایل word  و pdf) که مطابق شیوه نامه دانشگاه تهیه شده است به کتابخانه  تحویل دهند.

- اداره آموزش دانشگاه موظف است لیست دانشجویانی که به هر دلیل برای مدتی محروم از تحصیــــل شده اند یا اخراج خواهند شد را به کتابخانه ، اعلام دارد تا کتابخانه با دانشجو تسویه حساب نماید.


 

2-9-اساتید

- اعضای هیات علمی قبل از استفاده از فرصت های مطالعاتی خارج از کشور، مرخصی مطالعاتی، مرخصی های طولانی مدت، انتقالی، بازنشستگی و هرگونه قطع ارتباط استخدامی با دانشگاه بایستی با کتابخانه تسویه حساب کنند.

- کتابخانه دانشگاه موظف است، در پایان هر نیمسال اسامی کارکنان و اساتیدی که کتابهای امانت گرفته شده را باز نگردانده اند به گروه مربوطه گزارش تا نسبت به استرداد آنها اقدام گردد.

تبصره : فهرست اسامی اساتید حق التدریس و قراردادی که منابع امانی خود را پس از پیگیری کتابخانه ، بازنگردانده اند به حسابداری اعلام خواهد شد تا تسویه مالی این اساتید پس از ارائه برگه تسویه حساب کتابخانه به حسابداری انجام شود