ساعات کار ساعات کار

ساعت کاری در دو نیم سال تحصیلی:

 

 

 

 

روزهای شنبه تا چهارشنبه 

 بخش

 ساعت

کتابخانه مرکزی اسرار

7:45الی 16:45

کتابخانه پردیس رضوان

7:45الی 16:45

کتابخانه غدیر

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

8 الی 14

 
 
روزهای پنجشنبه

 

 بخش

 ساعت

کتابخانه مرکزی اسرار

7:45الی 13:15

کتابخانه پردیس رضوان

7:45 الی 13:15

کتابخانه غدیر

تعطیل

 
 
 

ساعات کاری در تابستان

بخش

 ساعت

کتابخانه مرکزی اسرار

7:45 الی:15 14

کتابخانه پردیس رضوان

7:45 الی 14:15

کتابخانه غدیر

-

 
 
 
ساعات کار در ماه رمضان مطابق با ساعات کاری اعلام شده در ادارات دولتی می باشد