معرفی سامانه پیکره‌های ایرانداک (ساپا)

پیکره، مجموعه‌ای نظام‌مند، رایانه‌ای، و درست از زبان است. بسیاری از پژوهش‌های زبان‌شناختی و تصمیم‌گیری‌ها در برنامه‌ریزی زبانی، تنها با کاربرد یک پیکره زبانی شدنی است. پیکره پژوهش‌نامه در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ساخته شده و دارای نزدیک به چهار میلیون و ۷۸۰ هزار واژه است. داده‌های پیکره …