کتابخانه پردیس رضوان

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی پردیس رضوان

 در سال ۱۳۹۱ و همزمان با تاسیس واحد پردیس رضوان ( واحد خواهران)  به منظور ایجاد دسترسی آسان دانشجویان به منابع درسی، آموزشی و پژوهشی کتابخانه پردیس رضوان در این واحد راه اندازی شد. تجهیز ابتدایی این کتابخانه با اولویت کتابهای درسی منطبق با رشته های مختلف و با استفاده از کتابهایی بود که در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی بیش از ۳ نسخه وجود داشت.

با توجه به رسالت کتابخانه ها که وظیقه تـأمین منابع اطلاعاتی مورد نیاز دانشجویان، کارکنان و اساتید، مرتبط با رشته های موجود در دانشگاه و همچنین ارائه خدمات اطلاع رسانی مختلف را دارد، مجموعه گستری مجموعه منابع رضوان را در اولویت قرار گرفت و هر سال بیش از ۱۰۰۰ نسخه به مجموعه اضافه می شود.

در حال حاضر کتابخانه رضوان با مساحتی نزدیک به ۲۳۰ مترمربع و مجموعه مناسبی از کتاب فارسی، کتاب لاتین و لوح فشرده، دسترسی الکترونیکی به کلیه پایان نامه های دانشگاه و دسترسی به همه پایگاه های فارسی و لاتین مشترک دانشگاه برای دانشجویان فراهم شده است.

در این کتابخانه میزهای مطالعه شخصی، سیستم های اطلاع رسانی و پایانه های جستجو برای دانشجویان فراهم شده است و مخزن کتاب به صورت مخزن بسته اداره می باشد. سازماندهی منابع این واحد نیز براساس قواهد فهرستنویسی کتابخانه کنگره آمریکا می باشد.

با توجه به بروزرسانی نرم افزار و پورتال کتابخانه، اکثر فعالیتهای کتابخانه به صورت غیرحضوری قابل انجام است.

شرایط عضویت

  • تکمیل فرم ثبت نام در پورتال کتابخانه
  • ارسال درخواست عضویت از طریق پورتال شخصی کتابخانه
  • پرداخت حق عضویت ( ۱۰۰۰۰۰ ریال )