جریمه دیرکرد، مفقود کردن و آسیب رساندن به منابع

جریمه دیرکرد، مفقود کردن کتاب و آسیب رساندن به منابع:

 

-در صورت تاخیر در بازگرداندن منابع در دست امانت ( اعم از کتاب یا لوح فشرده ) عضو خاطی مشمول جریمه نقدی خواهد شد.

-جریمه نقدی برای هر عنوان در درست امانت برای هر روز  ۲۰۰۰ ریال می باشد.

-در صورتیکه میزان جریمه نقدی هر عضو به سقف ۱۰۰۰۰۰ ریال برسد، حساب کاربری به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد.

-بعد ۲ بار  رسیدن به سقف جریمه نقدی و بعد از پرداخت جریمه، حساب کاربری عضو بلافاصله فعال خواهد شد.

-در صورت تکرار  دیرکرد و بعد از رسیدن به سقف جریمه نقدی، در هر بار حساب عضو خاطی ابتدا به مدت ۲ ماه تعلیق و بعد از سپری کردن دوره تعلیق و پرداخت جریمه دیرکرد حساب وی مجددا فعال خواهد.

تبصره ۱: در صورتیکه عضو بیش از ۴ بار به سقف جریمه نقدی برسد، علاوه بر سپری کردن دوره تعلیق و پرداخت جریمه نقدی حساب وی با شرایط جدید فعال خواهد شد: ۱ منبع کمتر ، ۵ روز مدت امانت کمتر و ۱ بار تمدید کمتر

تبصره ۲:  محاسبه جریمه های دیرکرد قبل از مهر ۱۳۹۹

درصورتیکه جریمه نقدی حساب کاربری در زمان تسویه حساب تا سقف ۳۰۰۰۰ ریال می باشد، نیازی به پرداخت ندارد.

در صورتی که جریمه نقدی یک عضو به سقف ۳۵۰۰۰۰ ریال برسد، باید کل مبلغ را پرداخت نماید. اگر جریمه دیرکرد به سقف  ۱۰۰۰۰۰۰ ریال برسد، عضو خاطی موظف است حداقل مبلغ ۳۵۰۰۰۰ هزار ریال را پراخت نماید. حداقل مبلغ پرداختی در مورد جریمه های کمتر از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد و برای جریمه های بیشتر از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت نیمی از جریمه نقدی می باشد .  عضو خاطی در صورت تمایل می تواند مابقی جریمه را با اهدای منابع مورد استفاده کتابخانه پرداخت نماید.

تبصره ۱-۲: منابع اهدایی توسط بخش مجموعه سازی بررسی و در صورت تایید مسئول بخش و تکمیل فرم اهدا توسط اهداکننده قابل دریافت می باشد.

تبصره۲-۲: بهای احتسابی برای هر منبع در صورتی که دست اول نباشد به میزان ۵۰% بهای پشت جلد می باشد

در صورت مفقود شدن منابع توسط امانت گیرنده، عضو موظف است تا قبل از رسیدن تاریخ بازگشت کتاب این موضوع را به کتابخانه اطلاع دهد. در غیر این کتابخانه مسئولیتی در قبال جریمه های دیرکرد آن نخواهد داشت

تبصره ۱: فرد خاطی موظف اصل کتاب را تهیه به اضافه هزینه آماده سازی مجدد کتاب به کتابخانه تحویل دهد.

تبصره ۲: در صورتیکه  ویرایش جدیدی از منبع مفقودی منتشر شده باشد، عضو خاطی موظف است ویرایش جدید کتاب را تهیه نماید.

تبصره ۳: در صورتیکه کتاب به هر دلیل در دسترس نباشد، تجدید چاپ و ویرایش نشده باشد و یا جزو کتابهای قدیمی باشد عضو خاطی موظف است بهای یک کتاب را متناسب با نیاز کاربران کتابخانه به یک عنوان خاص و  براساس قیمت روز به اضافه هزینه آماده سازی آن به کتابخانه پرداخت نماید.

– در صورتی که اعضا در حفظ و نگهداری منابع امانتی خود کوتاهی نموده و آن را مخدوش نماید ( اعم از تحشیه کتاب، کندن برخی صفحات، شکستن و یا مخدوش کردن لوح فشرده یا قاب آن و غیره )، عضویت وی به مدت یک ماه به حالت تعلیق در خواهد آمد. در صورت نیاز  امانت گیرنده موظف است نسخه بی عیبی از کتاب یا لوح فشرده را تهیه و به کتابخانه تحویل نماید.

تبصره۱ : در صورت شکستن قاب لوح فشرده، مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال به عنوان جریمه از عضو خاطی مطالبه می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *