تماس با ما


  آدرس:

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی : مشهد مقدس – خیابان دانشگاه – خیابان اسرار

کتابخانه پردیس رضوان: مشهد مقدس – میدان فلسطین

 

  تلفن تماس: ۳۸۰۴۱-۰۵۱

                سرپرست کتابخانه : داخلی ۱۴۰۶

                بخش امانت و  گردش کتاب – بخش مرجع و اطلاع رسانی  :  داخلی ۱۴۰۰

                بخش پایان نامه ها : داخلی ۱۴۰۲

                بخش  فهرستنویسی  و آموزش :  داخلی ۱۴۰۵

                بخش تامین و دسترسی منابع اینترنتی و اشتراک پایگاههای اطلاعاتی: داخلی ۱۴۰۵

                بخش فهرستنویسی منابع سمعی بصری و پشتیبانی پورتال: داخلی ۱۴۰۴

                بخش سفارش و مجموعه سازی: داخلی ۱۴۰۶ و مستقیم:  ۳۸۴۴۸۶۲۸

                  کتابخانه پردیس رضوان:  داخلی ۳۲۰۱

 

  نمابر۳۸۰۴۱ -(۰۵۱)

صندوق پستی: ۵۵۳-۹۱۷۳۵

پست الکترونیک  refrence@imamreza.ac.ir

                        libportal.admin@imamreza.ac.ir