پایگاههای اطلاعاتی

پایگاههای اطلاعاتی فارسی

برای دسترسی خارج از دانشگاه از طریق پست الکترونیکی دانشگاهی در سایت نورمگز ثبت نام نمایید

 

 

 

راهنمای استفاده از پایگاه سیویلیکا خارج از دانشگاه

  برای دسترسی خارج از دانشگاه از طریق پست الکترونیکی دانشگاهی در سایت مگیران ثبت نام نمایید.

برای دسترسی خارج از دانشگاه از طریق پست الکترونیکی دانشگاهی در سایت نورمگز ثبت نام نمایید

           برای دسترسی به این                           پایگاه به کتابخانه مراجعه نمایید.

 

  پایگاه اطلاعاتی لاتین 

دانلود مقاله، کتاب و پایان نامه های لاتین

                                                                                                  لینک دسترسی داخل دانشگاه

                                                                                                                          لینک دسترسی خارج از دانشگاه (با نام کاربری و کلمه عبور)

برای دسترسی خارج از دانشگاه از طریق پست الکترونیکی دانشگاهی در سامانه گیگالیب ثبت نام کنید و یا با داخلی ۱۴۰۵ تماس بگیرید.

 

توجه:جهت درخواست پست الکترونیک دانشگاهی به سامانه پرتو دانشگاه مراجعه نمایید.