آیین نامه استفاده از خدمات بخش امانت و گردش کتاب

آئین نامه نحوه استفاده از خدمات بخش امانت و گردش کتاب کتابخانه دانشگاه امام رضا (ع)

این آیین نامه به منظور هماهنگی و مشخص کردن چارچوب خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه امام رضا (ع) تهیه شده است.

ماده ۱-استفاده کنندگان و شرایط ثبت نام:

۱-۱-اساتید:

کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه امام رضا (ع) پس از تایید کارگزینی می توانند از کتابخانه استفاده کنند.

۲-۱-مدرسین حق التدریس:

مربیانی که از طرف گروه های آموزشی و به عنوان حق التدریسی مشغول به  تدریس هستند در صورت تایید مدیر گروه و یا با ارائه قرارداد ترم جاری می توانند از کتابخانه استفاده نمایند.

عضویت این اساتید دارای اعتبار محدود می باشد. این اعتبار از ابتدای نیمسال تحصیلی تا انتهای برگزاری امتحانات پایان ترم می باشد.

تبصره ۱: در صورت عدم نیاز گروه و یا عدم تمدید قرارداد در نیمسال بعدی، عودت مدارک در  دست امانت این اعضا بر عهده مدیر گروه مربوط خواهد بود

۳-۱- کارکنان:

تمامی کارمندان دانشگاه امام رضا (ع) اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، با تایید کارگزینی یا مدیر مستقیم خود و تکمیل فرم عضویت می توانند از کتابخانه استفاده کنند.

عضویت هر یک از کارکنان تا زمان قطع همکاری ایشان اعتبار خواهد داشت.

۴-۱-دانشجویان:

کلیه دانشجویان دانشگاه با تکمیل فرم عضویت الکترونیکی از طریق پلتفرم تحت وب نرم افزار آذرسا می توانند درخواست عضویت به کتابخانه را ارسال کنند. در صورت تایید کارشناس بخش امانت و پرداخت حق عضویت به میزان ۱۰۰۰۰۰ ریال می توانند از کتابخانه استفاده کنند.

۵-۱- سایر افراد:

دانشجویانی که واحدهای آموزشی خود را به اتمام رسانیده و عضو کتابخانه بوده اند و برای شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی مطالعه می کنند، تا زمانیکه امور مربوط به تسویه حساب را انجام نداده باشند می توانند از کتابخانه استفاده نمایند.

ماده ۲- شرایط امانت:

۱-۲- اساتید

-اعضای هیئت علمی می توانند تا ۳۰ جلد کتاب (فارسی و لاتین) و یا ۲۴ جلد کتاب و ۶ حلقه لوح فشرده و حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به امانت بگیرند.

-مدرسین حق التدریسی می توانند ۱۰جلد کتاب و یا ۴ جلد کتاب و ۶ حلقه لوح فشرده و  متناسب با میزان کارکرد و شرایط حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به امانت بگیرند.

۱-۲-۲-دانشجویان کارشناسی:

– دانشجویان کارشناسی دانشگاه می توانند ۴ جلد کتاب ( فارسی و لاتین) یا تا ۴ حلقه لوح فشرده و حداکثر ۲۰ روز که ۳ بار قابل تمدید می باشد را به امانت بگیرند.

– دانشجویان ممتاز ( اول تا سوم) و فعالان انجمن های علمی در هر نیمسال تحصیلی در صورت تایید مدیریت آموزش و یا مدیر گروه می توانند حداکثر تا ۶ منبع را تا تغییر وضعیت به امانت بگیرند.

تبصره ۱ :افزایش تعداد منابع امانتی در صورتی انجام می پذیرد که این دانشجویان از نظر اخلاقی، انضباطی و همچنین کارکرد عضویت فاقد هرگونه سوء سابقه باشند به عبارتی دانشجویانی که در محیط کتابخانه از نظر اخلاقی و انضباطی مشکل داشته مشمول این بند نمی گردند.

تبصره ۲:  افزایش تعداد منابع اطلاعاتی برای دانشجویان رتبه اول از ۴ به ۶ و دانشجویان رتبه های دوم و سوم از ۴ به ۵ خواهد بود.

تبصره ۳: دانشجویان فعال انجمن های علمی با توجه به میزان فعالیت در گروه مربوطه می توانند ۵ تا ۶ منبع به امانت گیرند. قابل ذکر است که در ابتدای هر ترم، فهرست اسامی دانشجویان عضو انجمن علمی و بسیج همراه با فهرستی از فعالیتهای آنها از گروه مربوطه دریافت می گردد.

تبصره ۴: دانشجویان سال آخر که برای آزمون کارشناسی ارشد آماده می شوند در صورت نداشتن سوء پیشینه انضباطی و اخلاقی و نداشتن سابقه در دیرکرد (بیش از دو مرتبه دیرکرد) منابع می توانند تا ۶ منبع اطلاعاتی را به امانت بگیرند.

۲-۲-۲- دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

– دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می توانند ۶ جلد کتاب ( فارسی و لاتین ) و یا تا ۶ حلقه لوح فشرده  و حداکثر به مدت ۲۰ روز که ۳ بار نیز قابل تمدید می باشد به امانت بگیرند.

تبصره ۱: دانشجویان تحصیلات تکمیلی ممتاز ( اول تا سوم ) و فعال انجمن های علمی با ارائه معرفی نامه از مدیریت آموزشی یا مدیری گروه خود می توانند حداکثر تا ۸ منبع را تا تغییر وضعیت خود به امانت بگیرند.

– دانشجویان مقطع دکتری تخصصی می توانند ۶ عنوان و حداکثر به مدت ۳۰ روز که ۳ بار نیز قابل تمدید است به امانت بگیرند.

۳-۲-کارکنان:

تمامی همکاران مشغول به کار در دانشگاه اعم از کارکنان دانشگاه، نیروهای شرکتی و نگهبانان دانشگاه می توانند ۱۲ عنوان و حداکثر به مدت ۳۰ روز که ۳ بار نیز قابل تمدید می باشد را به امانت بگیرند.

۴-۲- سایر افراد:

دانشجویانی که واحدهای آموزشی خود را به اتمام رسانیده ولی هنوز تسویه حساب نکرده اند می توانند بر اساس گروه امانتی که در آن قرار دارند از منابع کتابخانه به امانت ببرند.

ماده ۳: شرایط و مقررات

– به همراه داشتن کارت دانشجویی برای استفاده از کلیه بخش های کتابخانه الزامی می باشد.

ارائه کارت دانشجویی  جهت امانت منابع کتابخانه الزامی می باشد.

– استفاده از کارت عضویت  و  یا دانشجویی تنها منحصر به خود عضو است و منبع فقط به صاحب کارت امانت داده میشود. در صورت استفاده از کارت یک عضو دیگر ، به هیچ عنوان منبعی امانت داده نشده و کارت ضبط میشود. در صورت تکرار این مسئله ، عضویت فرد متخلف به مدت یک ماه تعلیق می شود.

– کلیه اعضا در صورت رزرو نبودن مدارک به امانت برده شده و عدم تاخیر اجازه تمدید مدارک خود را دارند.

– شخص امانت گیرنده موظف است قبل از انقضای موعد تحویل، منبع (کتاب یا لوح فشرده ) را سالم به کتابخانه عودت دهد.

– امانت گیرندگان باید هنگام تحویل منابع خود با همکاری مسئول بخش نسبت به بازگشت منابع خود در سیستم مطمئن گردند.

– اعضای کتابخانه نمی توانند از یک عنوان کتاب، دو نسخه به امانت ببرند.

– امانت و تمدید لوح های فشرده ۱۰ روز است که آیین نامه آن نیز همانند منابع چاپی می باشد.

-در شرایط همه گیری ویروس کرونا کتابخانه های پردیس رضوان و اسرار به صورت قفسه بسته اداره می شود و هیچ یک از اعضا اجازه ورود به بخش مخزن را ندارند.

-منابعی که از هر مرکز(کتابخانه مرکزی و پردیس رضوان) به امانت گرفته می شود باید به همان مرکز تحویل داده شود.

ماده ۴ اعتبار عضویت

– برای اعضای هیات علمی شاغل تا زمان اشتغال به خدمت رسمی در دانشگاه

– برای اعضای حق‌التدریسی تا پایان هر نیمسال تحصیلی

– برای دانشجویان تا پایان دوره تحصیلی

– برای کارکنان تا پایان مدت قرداد پیمانی یا قراردادی با دانشگاه

– برای نیروهای شرکتی تا پایان قرارداد با شرکت مربوطه

– سایر افراد طبق مفاد توافقنامه و یا به تشخیص سرپرست کتابخانه

ماده ۵- منابعی که به امانت داده نمی شود:

– کتابهای مرجع از قبیل دایره المعارف ها، اطلس ها، فرهنگ ها، پایان نامه ها

تبصره ۱: کتب مرجع (دایره المعارفها و واژه نامه ها و…)، تنها در سالن مرجع قابل استفاده می باشند.

تبصره ۲: امانت فرهنگها و سایر کتابهای مرجع در ایام امتحانات برای استفاده در جسله امتحان امکان پذیر می باشد

تبصره ۳: امانت منابع مرجع ( فرهنگها، واژه نامه ها، دایره المعارفها و … ) برای استفاده در کلاس تنها درس در صورت هماهنگی استاد درس و به مدت ۲ساعت امکان پذیر می باشد.

تبصره ۴: اساتید و کارکنان می توانند با تشخیص کارشناس بخش امانت تا دو روز منابع مرجع را به امانت ببرند

–  کتابهای پر مراجعه، کمیاب و یا با تعداد نسخه کم به تشخیص کتابدار بخش در محل کتابخانه استـــــــفاده شده و امانت داده نمی شود.

ماده ۶- جریمه دیرکرد، مفقود کردن کتاب و آسیب رساندن به کتاب:

-در صورت تاخیر در بازگرداندن منابع در دست امانت ( اعم از کتاب یا لوح فشرده ) عضو خاطی مشمول جریمه نقدی خواهد شد.

-جریمه نقدی برای هر عنوان در درست امانت برای هر روز  ۲۰۰۰ ریال می باشد.

-در صورتیکه میزان جریمه نقدی هر عضو به سقف ۶۰۰۰۰۰ ریال برسد، حساب کاربری به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد.

-بعد ۲ بار  رسیدن به سقف جریمه نقدی و بعد از پرداخت جریمه، حساب کاربری عضو بلافاصله فعال خواهد شد.

-در صورت تکرار  دیرکرد و بعد از رسیدن به سقف جریمه نقدی، در هر بار حساب عضو خاطی ابتدا به مدت ۲ ماه تعلیق و بعد از سپری کردن دوره تعلیق و پرداخت جریمه دیرکرد حساب وی مجددا فعال خواهد.

تبصره ۱: در صورتیکه عضو بیش از ۴ بار به سقف جریمه نقدی برسد، علاوه بر سپری کردن دوره تعلیق و پرداخت جریمه نقدی حساب وی با شرایط جدید فعال خواهد شد: ۱ منبع کمتر ، ۵ روز مدت امانت کمتر و ۱ بار تمدید کمتر

تبصره ۲:  محاسبه جریمه های دیرکرد قبل از مهر ۱۳۹۹

درصورتیکه جریمه نقدی حساب کاربری در زمان تسویه حساب تا سقف ۳۰۰۰۰ ریال می باشد، نیازی به پرداخت ندارد.

در صورتی که جریمه نقدی یک عضو به سقف ۳۵۰۰۰۰ ریال برسد، باید کل مبلغ را پرداخت نماید. اگر جریمه دیرکرد به سقف  ۱۰۰۰۰۰۰ ریال برسد، عضو خاطی موظف است حداقل مبلغ ۳۵۰۰۰۰ هزار ریال را پراخت نماید. حداقل مبلغ پرداختی در مورد جریمه های کمتر از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد و برای جریمه های بیشتر از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت نیمی از جریمه نقدی می باشد .  عضو خاطی در صورت تمایل می تواند مابقی جریمه را با اهدای منابع مورد استفاده کتابخانه پرداخت نماید.

تبصره ۱-۲: منابع اهدایی توسط بخش مجموعه سازی بررسی و در صورت تایید مسئول بخش و تکمیل فرم اهدا توسط اهداکننده قابل دریافت می باشد.

تبصره۲-۲: بهای احتسابی برای هر منبع در صورتی که دست اول نباشد به میزان ۵۰% بهای پشت جلد می باشد

در صورت مفقود شدن منابع توسط امانت گیرنده، عضو موظف است تا قبل از رسیدن تاریخ بازگشت کتاب این موضوع را به کتابخانه اطلاع دهد. در غیر این کتابخانه مسئولیتی در قبال جریمه های دیرکرد آن نخواهد داشت

تبصره ۱: فرد خاطی موظف اصل کتاب را تهیه به اضافه هزینه آماده سازی مجدد کتاب به کتابخانه تحویل دهد.

تبصره ۲: در صورتیکه  ویرایش جدیدی از منبع مفقودی منتشر شده باشد، عضو خاطی موظف است ویرایش جدید کتاب را تهیه نماید.

تبصره ۳: در صورتیکه کتاب به هر دلیل در دسترس نباشد، تجدید چاپ و ویرایش نشده باشد و یا جزو کتابهای قدیمی باشد عضو خاطی موظف است بهای یک کتاب را متناسب با نیاز کاربران کتابخانه به یک عنوان خاص و  براساس قیمت روز به اضافه هزینه آماده سازی آن به کتابخانه پرداخت نماید.

– در صورتی که اعضا در حفظ و نگهداری منابع امانتی خود کوتاهی نموده و آن را مخدوش نماید ( اعم از تحشیه کتاب، کندن برخی صفحات، شکستن و یا مخدوش کردن لوح فشرده یا قاب آن و غیره )، عضویت وی به مدت یک ماه به حالت تعلیق در خواهد آمد. در صورت نیاز  امانت گیرنده موظف است نسخه بی عیبی از کتاب یا لوح فشرده را تهیه و به کتابخانه تحویل نماید.

تبصره۱ : در صورت شکستن قاب لوح فشرده، مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال به عنوان جریمه از عضو خاطی مطالبه می شود.

ماده ۷- سالن مطالعه:

-کتابهایی که به صورت داخل سالنی امانت داده می شود باید در انتهای روز کاری به کارشناس بخش امانت بازگردانده شود.

– در صورت در صورت عدم تحویل کتاب، به ازای هر روز تاخیر در بازگرداندن، جریمه نقدی همانند کتاب های دیگر محاسبه خواهد شد.

ماده ۸- موارد انضباطی، اخلاقی و …

– اعضا ملزم به رعایت نظم و سکوت محیط کتابخانه می باشند و در صورت عدم رعایت سکوت و نظم کتابخانه با افراد متخلف برخورد انضباطی می گردد.

– اجتناب از رفتار های مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی

– رعایت احترام به کارکنان کتابخانه

– به همراه داشتن کارت دانشجویی یا عضویت کتابخانه

– رعایت سکوت کامل در محیط کتابخانه

– رعایت شئونات و حجاب اسلامی

– حفظ نظافت و پاکیزگی کتابخانه

– عدم مصرف دخانیات در محیط کتابخانه

– عدم استفاده از موبایل

– عدم جابجایی لوازم کتابخانه

– پرهیز از خوردن و آشامیدن در سالن مطالعه

– پرهیز از خارج کردن منابع بدون اطلاع کتابدار

– خودداری و جابجایی وسایل و تجهیزات کتابخانه . باز و بسته کردن پنجره ها و استفاده از میز و امکانات اختصاصی کارکنان

– عدم جا به جایی کتابها و به هم ریختن نظم قفسه ها

۸-۱- در صورت عدم رعایت موارد اخلاقی و انضباطی بالا بعد از تذکر شفاهی در نوبت اول و در صورت عدم رعایت مجدد، عضویت عضو خاطی به مدت یک ماه باطل می شود. در نوبت سوم موارد فوق پس از اطلاع به فرد به صورت مکتوب طبق ضوابط قانونی به کمیته انضباطی معرفی می گردد.

تبصره: عضو متخلف می تواند بعد از سپری کردن دوره محرومیت با دادن تعهد و طبق شرایط جدید، مجددا از خدمات کتابخانه استفاده نمایند.

ماده ۹- تسویه حساب:

۱-۹- دانشجویان

– دانشجویان موظف هستند قبل از ارائه فرم تسویه حساب ( چاپی یا الکترونیکی) علاوه بر تحویل منابع در دست  امانت خود ، بدهی مالی خود به کتابخانه را نیز تسویه نمایند.

– دانشجویان رشته های مهندسی موظف هستند یک لوح فشرده حاوی فایل Word  و PDF پروژه کارشناسی خود را نیز به کتابخانه ارائه نمایند.

تبصره ۱: جهت بررسی و مطابقت قالب پروژه کارشناسی با شیو نامه مصوب دانشگاه، دانشجو می باید از قبل فایل Word پروژه خود را به صورت الکترونیکی به پست الکترونیکی refrence@imamreza.ac.ir  ارسال نماید. بعد از دریافت پیام تایید، می تواند پروژه خود را در قالب یک فایل Word و PDF بر روی یک لوح فشرده منتقل و به کتابخانه تحویل دهد.

– دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهش محور موظف هستند یک لوح فشرده حاوی فایل Word  و PDF ، ۳۰ صفحه ابتدایی ( در قالب PDF) و همچنین پرسشنامه ( درقالب PDF) – در صورت داشتن پرسشنامه – از پایان نامه خود را به کتابخانه ارائه نمایند.

تبصره ۱: جهت بررسی و مطابقت قالب پایان نامه با شیو نامه های مصوب دانشگاه، دانشجو می باید از قبل فایل Word پایان نامه خود را به صورت الکترونیکی به پست الکترونیکی  mansouri.lib@gmail.com (برای دانشجویان اسرار) و library.resource@gmail.com  (برای دانشجویان پردیس رضوان) ارسال نماید. بعد از دریافت پیام تایید، باید پایان نامه خود را به صورت ذکر شده بر روی یک لوح فشرده منتقل و به کتابخانه تحویل دهد.

-کارکنان، اساتید و هر یک از نیروهای شرکتی که به هر دلیل با دانشگاه قطع همکاری می کنند می باید قبل از ارائه فرم تسویه حساب، مدارک در دست امانت خود را به کتابخانه تحویل دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *