اطلاعیه به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید محترم می رساند به دلیل شلف خوانی مجموعه منابع کتابخانه، ارائه خدمات حضوری

(امانت، برگشت، تمدید، رزرو، سالن مطالعه، کتابخانه الکترونیک) از تاریخ 96/5/21 الی 96/5/25  در کتابخانه پردیس رضوان  امکان پذیر نمی باشد

 
انواع مدارک
سال نشر
کتابشناختي
کتابشناختي داراي منابع ديجيتال
 
مرور بر اساس :
مرور :
 
پایان نامه فارسی(تعداد بازدید : 2170) کتاب فارسی(تعداد بازدید : 2056)
لوح فشرده فارسی(تعداد بازدید : 2039) کتاب لاتین(تعداد بازدید : 2016)
پایان نامه لاتین(تعداد بازدید : 1905) نشریات فارسی(تعداد بازدید : 1897)
لوح فشرده لاتین(تعداد بازدید : 1767)
 
پایان نامه فارسی الکترونیکی(تعداد بازدید : 2449) کتاب فارسی الکترونیکی(تعداد بازدید : 2057)
پایان نامه لاتین الکترونیکی(تعداد بازدید : 2026) کتاب لاتین الکترونیکی(تعداد بازدید : 1867)
 
سال
ماه
فروردين اردیبهشت خرداد
تير مرداد شهريور
مهر آبان آذر
دي بهمن اسفند